Advokátní kancelář JUDr. Jana Bláhová

Ignorantia legis non excusat

Odměna za služby

Základní sazba za hodinu právní služby činí 2000,- Kč plus DPH. 

Sazba za právní služby je vždy sjednána při úvodní konzultaci s klientem po předestření možností řešení jeho věci. 

Jsem plátcem daně z přidané hodnoty.

Při sjednávání ceny zohledňuji sociální situaci klienta.